MIXED MEDIA

Sytze Steenstra

- boeken,essays
- research
- redigeren,vertalen
- lezingen,workshops
- kunstprojecten

 

Josh Moll

- coaching

 

 

English version

contact

nieuwsblog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOPS EN LEZINGEN

Sytze Steenstra: 06-28072072 / 043-3540765; mail: sytzesteenstra@mixed-media.info

Sytze verzorgt lezingen, workshops en cursussen op het terrein van de kunsten, filosofie, cultuur- en maatschappijwetenschappen. Hij geeft adviezen bij het samenstellen van onderwijsprogramma’s. Sytze is een ervaren docent, die aan universiteiten en  kunstacademies onderwijs heeft gegeven en programma’s ontwikkeld, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Opdrachtgevers in 2011 o.a.:

Academie voor Popcultuur, Leeuwarden: Tweedaagse workshop ‘Conceptuele kunst en popmuziek’: filosofie, kunstgeschiedenis, concepting, aan de hand van het werk van David Byrne.

Akademie voor Beeldende Kunsten, Maastricht: Lezing over de geschiedenis en de filosofische achtergrond van het Gesamtkunstwerk.

Studentenvereniging SiTard: Inleiding en rondleiding tentoonstelling Leon Golub, in het kader van een tentoonstelling in museum Het Domein

Om een verdere indruk te geven: twee Engelstalige cursussen, ontwikkeld en gedoceerd voor het University College Maastricht, en twee Nederlandstalige cursussen, voor de Akademie voor Beeldende Kunsten in Maastricht:

Introduction to the Arts

Een algemene inleiding in de kunsten (literatuur, muziek, theater, beeldende kunst) aan de hand van het begrip mimesis:. Sleutelteksten voor deze cursus (aangevuld met een reader):
Erich Auerbach: Mimesis. De weergave van de wekelijkheid in de westerse literatuur
Richard Schechner: Performance Studies: An Introduction
Howard S. Becker: Art Worlds
Bovendien schreven of tekenden studenten zelf, naar voorbeeld van:
Raymond Queneau: Exercises in Style
Matt Madden: 99 Ways to Tell a Story: Exercises in Style

The Presence of Art

Inleiding in de moderne en hedendaagse beeldende kunst. Aan de hand van een reader met ca. 50 teksten, zowel kunstenaarsteksten als kunsthistorische teksten, verdiepten de studenten zich in de thema’s modernisme, de klassieke avant-garde bewegingen, Walter Benjamins kunstwerk-essay, het postmodernisme-debat, conceptuele kunst, performance, hedendaagse fotografie, en het kunstmuseum beschouwd als rituele arena. Als onderdeel van de cursus werden video’s van o.a. Robert Morris, Dan Graham, LIGNA, en Johan Grimonprez bekeken en besproken. Bovendien gaven kunstenaars en theoretici presentaties en lezingen: Ron Bernstein (presentatie eigen werk), Ole Frahm (presentatie eigen werk), Friedrich Tietjen (fotogeschiedenis), Marjan Melkert (architectuurgeschiedenis), Cor Blok (surrealisme), Joes Segal (moderne kunst en politiek). Verder verzorgde ik ieder jaar als onderdeel van de cursus een excursie met uitgebreide rondleiding in het Van Abbemuseum, Eindhoven.

Ole Frahm

Videocover

“Radioballett: Zerstreute Öffentlichkeit”

LIGNA/Ole Frahm

Onderdeel van de cursus

Collegereeks: Acht filosofen voor kunstenaars

Introducerende hoorcolleges over René Descartes; Romantische filosofie rond 1800 (Novalis, Schlegel); Karl Marx; Friedrich Nietzsche; Hans-Georg Gadamer; Jacques Derrida; Michel Foucault; Walter Benjamin. Ieder hoorcollege bevatte relevant beeldmateriaal, van Le Corbusier tot Ashok Bhalotra en van Philipp Otto Runge tot Paul Klee, Sigmar Polke en Jenny Holzer.

Werkcollege filosofie voor studenten aan de designafdeling

Mythologieën en doorkijkjes (workshop semiotiek en beeldanalyse; gebaseerd op twee boeken: Roland Barthes: Mythologieën en Piet Meeuse: Doorkijkjes. Over de werkelijkheid van beelden. Workshops, afgesloten met een geschreven werkstuk met beeldmateriaal.

Mythologiën en Doorkijkjes

Verdere onderwijservaring (selectie)

Voor de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht en het University College Maastricht heb ik deze onderwijsprogramma’s gedoceerd:

 • Postmodernisme
 • Cultureel Pluralisme;
 • Kennis en Kritiek (de wetenschappelijke revolutie en de culturele invloed van wetenschap)
 • Conceptuele analyse
 • Verlichting en Romantiek (sociale, literaire, artistieke en filosofische ontwikkelingen, 1700-1850)
 • Onttovering en ideologie (De lange 19de eeuw, Tocqueville, Marx, Darwin, Weber)
 • Na de apokalyps (De vernietiging van het Europese Jodendom; trauma, getuigenis, geheugen)
 • De verkaveling van de mens. De politiek van de menswetenschappen (Vergelijkende geschiedenis van de biologische, sociologische en etnografische studie van de mens)
 • Filosofie: Hume en Kant lezen; pragmatisme; cultuurfilosofie in de 20ste eeuw
 • Oude en nieuwe media (digitale media en ‘remediation’)
 • Schrijfonderwijs; schrijftraining, workshops essay schrijven

Aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam heb ik onderwijsprogramma’s samengesteld over:

 • Walter Benjamin, aan de hand van diens boek “Ursprung des deutschen Trauerspiels
 • Dialectiek van de Verlichting: Max Horkheimer en Th. W. Adorno.

Voor de Open Universiteit maakte ik de cursus

 • Inleiding in de Filosofie: het ware, het goede en het schone (vier delen, zie ‘schrijven’)

Verder werkte ik mee aan de filosofische cursussen:

 • Wetenschapsleer 1
 • Wetenschapsleer 2
 • Hermeneutiek
 • Denken over cultuur