MIXED MEDIA

Sytze Steenstra

- boeken,essays
- research
- redigeren,vertalen
- lezingen,workshops
- kunstprojecten

 

Josh Moll

- coaching

 

 

English version

contact

nieuwsblog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOEKEN, ESSAYS

Sytze Steenstra: 06-28072072 / 043-3540765; mail: sytzesteenstra@mixed-media.info

Ik publiceer zowel in het Nederlands als in het Engels. Mijn werk heeft een essayistische inslag. Ik houd ervan combinaties te maken van uiteenlopende gezichtspunten, wetenschappelijke discoursen, artistieke disciplines of hoe je het maar wilt noemen. Daarvoor is vaak research nodig, waar ik veel ervaring in heb opgedaan. Ook schrijf ik journalistieke stukken.

Ik schrijf voor kunsttijdschriften (Museumtijdschrift, HTV De IJsberg) en teksten voor catalogi.
Zie onder voor mijn boeken en bijdragen aan boeken.

Sinds 2010 schrijf ik een blog met korte en lange stukken en essays over kunst en filosofie: http://sytzesteenstra.wordpress.com/.

Mijn blogpost ‘Reclame voor ziekte’werd overgenomen door de nieuwsbrief van de NCZ, het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (http://www.ncz.nl/mysite/modules/SFIL0100/7f3efe15f8be43743c928e854bd05896.pdf).

“Het zwart in de romans van A.S. Byatt”, een essay in vier posts, werd overgenomen door literair weblog OoteOote (http://ooteoote.nl/)

Boeken:

Song and Circumstance

Song and Circumstance. The work of David Byrne from Talking Heads to the present.
New York and London: Continuum Books, 2010. 

“Scrupulously researched and uncannily on-the money” – David Byrne

Klik voor “look inside” http://www.amazon.com/Song-Circumstance-David-Talking-Present/dp/0826441688#reader_
0826441688

Opgenomen in de lijst ‘recommended books’ van de grote Amerikaanse site Design Observer (“design, culture, change”): “a superbly wide-ranging, detailed and insightful analysis of the rock star, filmmaker, artist, and design collaborator’s multifaceted oeuvre”. (http://designobserver.com/books_recommended.html)

We Are The Noise Between Stations

Sytze Steenstra: We Are The Noise Between Stations. A philosophical exploration of the work of David Byrne, at the crossroads of popular media, conceptual art, and performance theatre.
Maastricht: Mixed Media, 2003.

Een studie van het werk van David Byrne, rockster, zanger en songwriter van Talking Heads, oprichter van wereldmuziek label Luaka Bop, filmmaker, documentairemaker, beeldend kunstenaar, schrijver, essayist, met veel aandacht voor de artistieke en intellectuele achtergronden van dat werk. Byrne heeft samengewerkt met vooraanstaande muzikanten, theatermakers, choreografen, fimregisseurs, ethnografen en beeldend kunstenaars. Hij werkt in de populaire massamedia, maar zijn werkhouding is die van een conceptueel kunstenaar, voortdurend bezig de context en de structuur waarin zijn werk functioneert te bevragen en de resultaten daarvan ten goede te laten komen aan dat werk. Zijn werk levert expliciet commentaar op de vele vormen van wisselwerking tussen muziek en theater, tussen muziek en psychische archetypen en tussen muziek en politieke en culturele kaders. We Are The Noise Between Stations is opgebouwd in drie delen. Het eerste deel is een gedetailleerd overzicht van Byrne’s werk, met aandacht voor zijn samenwerking met diverse kunstenaars en kunstwetenschappers. Het tweede deel is een overzicht van drie theoretische invloeden in Byrne’s werk, Jungiaanse psychologie, culturele antropologie en ‘performance studies’, en van de wisselwerking daartussen. Het filosofische derde deel bespreekt het werk van Byrne en van zijn artistieke omgeving als een hedendaagse vorm van ‘mimetische reflexiviteit’, een opvatting waarin kunst en theorie elkaar proefondervindelijk aanvullen en verrijken. De geschiedenis van deze opvatting wordt getraceerd vanaf de revolutionaire esthetica van Novalis en Schlegel (ca. 1800) via het werk van Benjamin en Adorno (ca. 1920-1970) tot aan de hedendaagse uitwisseling tussen elektronische media en conceptuele kunst. Zie ook www.mixed-media.info/noise.

We Are The Noise Between Stations werd door Vrij Nederland geselecteerd bij de Beste Boeken van 2003. Ariejan Korteweg in De Volkskrant: “Ruimhartig en erudiet… belangwekkende inzichten over de wisselwerking tussen massacultuur, elite, religie, mondialisering en nog zo het een en ander.”

Inleiding in de filosofie 1 inleiding in de filosofie 2 inleiding in de filosofie 3 inleiding in de filosofie 4

Inleiding in de Filosofie: het ware, het goede en het schone. Redactie en samenstelling Sytze Steenstra. Open Universiteit, Heerlen, 1994: vier delen. (niet meer leverbaar)
deel 1 Griekse oudheid en middeleeuwen
deel 2 Moderne filosofie
deel 3 Hedendaagse filosofie
deel 4 Tekstbundel

Essays, inleidingen, bijdragen aan boeken:

Ine Schröder

“Uit het dagboek van de tastzin”, in: Ine Schröder. Rimburg: Huis Clos, 2009.

zagen op zondag

“Een groot ding te logeren”, in: Ron Bernstein: Zagen op Zondag. Maastricht: Elephantine Press, 2009.

zonder wrijving geen glans

“Halverwege onbevangenheid. Over het beeldende werk van David Byrne”, in: Zonder Wrijving Geen Glans. Curatorentraject Het Proces en de tentoonstelling Stop Making Sense. Amsterdam: Kunstenaars &Co, 2009.

IT'S NICE TO BE NICE

Conceptual Cartoons in Suggestion City.
Catalogue essay, in: “It’s Nice To Be Nice, Try It”. Seoul, Zuid-Korea, 2009.
www.nayoungim-maass.com/
www.mixed-media.info/ConceptualCartoons

Warped Flow Gadget

Gregory S. Maass & Nayoungim: Warped Flow Gadget. Seoul, 2007. Inleidend essay “Warped Flow Gadget” door Sytze Steenstra.

Warped Flow Gadget is een overzichtscatalogus van werk van het Nayoungim & Maass, twee hedendaagse kunstenaars die samenwerken en ook samen tentoonstellen in o.a. Zuid Korea, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Japan, Noorwegen. Hun beelden en installaties zijn aan te duiden met kunsthistorische termen als postconceptueel,Fluxus, pop-art en neo-Dadaïsme, maar het is oom mogelijk ze te beschrijven als sculpturale woordspelingen, samengesteld uit de meest uiteenlopende elementen: gevonden voorwerpen, citaten, bewust nagestreefde lelijkheid, de nieuwste technologie en wereldwijsheid. Hun beelden zijn afwisselend bizar, humoristisch, kritisch, oneerbiedig, en gecombineerd tot tentoonstellingen ook soms verrassend sereen. De inleiding gaat in op kunsthistorische achtergronden, met gebruik van antropologische inzichten in de hedendaagse postindustriële maatschappij.
Zie ook http://nayoungim-maass.com/.

Zijn er nog vragen? David Byrne als conceptuele songwriter en het experimentele theater.
Armada, Tijdschrift voor wereldliteratuur, 2006.
www.mixed-media.info/Armada

Stijl als grondslag. Het filosofisch schrijverschap van Adorno. Krisis, tijdschrift voor filosofie.
www.krisis.eu/content/2005-1/2005-1-07-steenstra.pdf

pop in literatuur

De besmettelijkheid van jingles. Don DeLillo’s Underworld als soundtrack.
In: Maarten Steenmeijer (red) Pop in literatuur. Utrecht: IJzer, 2005.
www.mixed-media.info/Jingles

"Man is actually chaos". The poetics of early Romanticism.
The HTV 51, art paper, 2004.
www.mixed-media.info/Man is actually chaos

dot dot dot

David Byrne: Getting the I out of design.
Dot dot dot, graphic design magazine, 2002.
www.davidbyrne.com/art/general/steenstra_
dotdotdot.pdf

stadsgalerij heerlen

Ron Bernstein. Catalogus, Stadsgalerij Heerlen, 2001.

“Polderfotomodel” in: Judith Boer: Gekopte tulpen langs de Lange Slaper. Maastricht, 2001.

reverberations

Neutralizing… Now! Or, International Rescue, the Fantastic Reality of the 21st Century.
Jean Fisher (ed.) “Reverberations. Tactics of Resistance, Forms of Agency in Trans/cultural Practices”. Jan van Eyck Akademie Editions, 2000.

“De cultuurkritiek van de Frankfurter Schule” in: Denken over cultuur. Gebruik en misbruik van een concept. Heerlen: Open Universiteit, 1993.

eenrichtingsverkeer

Walter Benjamin: Eenrichtingsverkeer. Amsterdam: Sauternes, 1991. Nederlandse vertaling en nawoord door Sytze Steenstra. Oorspronkelijke uitgave: Einbahnstrasse. Berlijn: Rowohlt, 1928.

Eenrichtingsverkeer is een verzameling korte teksten. De stijl is beeldend, geïnspireerd door de montages waarmee surrealistische en constructivistische fotografen en filmmakers in de jaren twintig experimenteerden. In veel teksten kiest Benjamin positie ten opzichte van vooraanstaande filosofen en literatoren, van de Duitse klassiek tot de avant-garde, door elementen uit hun stijl en thematiek over te nemen en zelf toe te passen. Hij doet dit in levendige, fonkelende formuleringen, vol ironische en provocerende beelden. Al met al vormt deze bundel daardoor een staalkaart van de motieven in het werk van Walter Benjamin (1892-1940). Eenrichtingsverkeer is een ideale kennismaking met het werk van deze invloedrijke filosoof en criticus.